kerk grootlo

Kerkbestuur Grootlo
aangepast :

 [Go Back]
 
home

Kerkbestuur Grootlo

Binnen het kerbestuur zijn er 2 hoofdgroepen onderdelen en enkele bijgroepen.
  • Er is de kerkfabriek(of kerkraad) : De kerkfabriek is de eigenaar en beheerder van de materiele eigendommen van de parochie, met als doel het financieel en technisch mogelijk maken en houden van de eucharistievieringen. Als instelling heeft de groep het statuut van een overheidsinstelling, met daarbij horende rechten en plichten. De kerkfabriek beheert de eigendommen van de parochie als een goede huisvader.
  • Naast de materiele beheerder is er de spirituele groep: het parochieteam ook de parochiale werken genoemd. Het parochieteam staat eerder in voor de inhoud en steun bij de eucharistievieringen. Verder heeft zij ook sociale taken. Als organisatie is zij een deel van de VZW van de dekenij Rupel Nete.

  • Verder is er naast de materiele en spiritueel beheer is er ook nog het Zaalcomite. Het zaalcomite zorgt ervoor dat de zaal Magneet en de Oude Kapel optimaal beheerd en benut kunnen worden. Ze beheert de reservaties en doet het huurdersonderhoud van de gebouwen.
  • Ten slotte is zijn er de werkgropepen.
Binnen de parochie neemt het beheer van de parochiezaal Magneet een de oude kapel een aparte plaats in. De gebouwen zijn eigendom van de kerkfabriek. Tot op heden is het parochieteam huurder van de magneet. Het zaalcomite is op zijn beurt dan uitbater van de Magneet. Vanaf oktober 2013 wordt de praktische leiding van de uitbating van de oude kapel en de magneet in handen gesteld van Hilda Verbraeken lid van het zaalcomite.
De kerkraad of de kerkfabriek
De kerkraad bestaat uit 5 leden. Naast de kerkraad is de pastoor de door de bisschop aangestelde verantwoordelijke. Verder is er de plaatvervanger van de pastoor en is er een raadgevend lid (adviseur)
De huidige kerkfabriek bestaat uit :
bestuurslid Naam
Functie
Taakspecialiteiten
Leo Truyen Leo Truyen
Langstraat 34
2223 Schriek
015/730469
0476/906546
leo.truyen@scarlet.be
Voorzitter
Frans Verschueren Verschueren Frans
Donkenstraat 13
2223 Schriek
015)234402 gsm 0474)769047
verschueren.frans@skynet.be
Penningmeester
Uitbating Magneet en Oude Kapel
Wim Van Loo Willem
Peyerstraat 4
2223 Schriek
0471/762696
Secretaris
Jos Van Houtvinck Jos Van Houtvinck
Zanstraat 13
2223 Schriek
015/234225
Lid
gust Gysemans Gustaaf
Zandstraat 37
2223 Heist od Berg(Schriek)
015)233389
gustenwiske@skynet.be
 
- - -
Mieke Heremans Mieke Heremans
Van Maelelaan 37
3120 Tremelo
tel 015/235431
fax 015/730174
mieke.heremans@pandora.be
Door de bisschop aangestelde verantwoordelijke
Koen Vermeulen Koen Vermeulen
Rechtestraat 53
3120 Tremelo
016/538094
fax 016/539577
koenraad.vermeulen@skynet.be
Adviseur
Het huidige Parochieteam bestaat uit :bestuurslid Naam
Functie
Taakspecialiteiten
Mieke Heremans Mieke Heremans
Van Maelelaan 37
3120 Tremelo
tel 015/235431
fax 015/730174
mieke.heremans@pandora.be
Plaatselijk contactpersoon
foto Van Loo Christine 
hilda Verbraeken Hilda
Donkenstraat 13
2223 Schriek
015)234402
hilda.verbraeken@skynet.be
 
foto Willy Castermanswilly.castermans@telenet.be
 
Het huidige Zaalcomite bestaat uit :
Persoon Naam
Functie
Taakspecialiteiten
Leo Truyen Leo Truyen
Kapelstraat 53
2223 Schriek
015/730469
0476/906546
leo.truyen@scarlet.be
Technisch onderhoud
hilda Verbraeken Hilda
Donkenstraat 13
2223 Schriek
015)234402
hilda.verbraeken@skynet.be
Uitbating-Reservaties Magneet en Oude Kapel
Koen Vermeulen Koen Vermeulen
Rechtestraat 53
3120 Tremelo
016/538094
fax 016/539577
koenraad.vermeulen@skynet.be
Voorzitter,Boekhouding
Mieke Heremans Mieke Heremans
Van Maelelaan 37
3120 Tremelo
tel 015/235431
fax 015/730174
mieke.heremans@pandora.be
 
De werkgoepen in grootlo staan onder leiding van :
Persoon Naam
Functie
Werkgroep
Lief Vonckx Lief Vonckx
Peyerstraat 3H
2223 Schriek
015/730279
Werkgroep Eerste Communiecathese
Annie Nuyens Annie Nuyens
Lozenhoekstraat 70
3140 Keerbergen
015/235182
 
Dufraing Veerle Dufraing Veerle
Langestraat 33
3128 Baal
015/23.59.65
 
home  [Go Back]